Dne 14. 2. 2017 jsme uspořádali pro naše klienty valentýnskou zábavu. Tančilo se, zpívalo se a naše aktivizační pracovnice připravily s klienty něco sladkého. Velice jsme si to všichni užili. Tímto děkujeme panu Kábrtovi, který nás celé odpoledne hudebně doprovázel.