Vystoupení dětí z MŠ Na Veselce

Dne 27. 6. 2023 navštívily náš domov dětičky z mateřské školky Na Veselce, které si pro naše klienty připravily tanečky, básničky a nakonec i krásné dárečky. Moc jim tímto děkujeme.