Je správně Betlém nebo betlém?

Vánoční svícny
Vánoční svícny
6. 12. 2021
Silvestr
10. 1. 2022
Vánoční svícny
Vánoční svícny
6. 12. 2021
Silvestr
10. 1. 2022

Kdo si myslí, že obě dvě možnosti jsou správné, tak se nemýlí. Město, ve kterém se podle Bible narodil Ježíš Kristus, je Betlém. Betlém se nachází nedaleko Jeruzaléma na západním břehu Jordánu.

Betlém však může označovat i umělecké dílo zobrazující Ježíšovo narození. Zpravidla malý Ježíšek leží v jesličkách, starají se o něj rodiče, Tři králové a pastýři přinášejí dary. Jako první zobrazil živý betlém sv. František z Assisi v malém italském městečku Grecciu v roce 1223. Tehdy k tomu sv. František z Assisi potřeboval dokonce souhlas papeže Honoria III.

Zvyk stavět betlémy se dostal do českých zemí v 16. století. Velkou zásluhu na tom mají františkáni, kteří v roce 1560 postavili první betlém v Praze v kostele sv. Klimenta. A jak se dostal betlém do Senior domu Beránek? Stalo se tak i bez souhlasu papeže, jenom díky důvtipu jedné zdejší zaměstnankyně. V letních měsících provozujeme na terase bylinkovou zahrádku. V zimních měsících je tato zahrádka umístěna uvnitř.

Stačilo mít dobrý nápad, vatu a papírový betlém od Lady. V bylinkové zahrádce vata zdařile nahradila sníh a hezká vánoční dekorace je na světe.