Sociální služby

Senior dům Beránek poskytuje standardní sociální a zdravotní služby v rozsahu stanoveném zákonnými předpisy, které tuto oblastu upravují. Jedná se zejména o tyto základní služby:
  1. poskytnutí ubytování
  2. poskytnutí stravy
  3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  6. sociálně terapeutické činnosti
  7. aktivizační činnosti
  8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
V rámci poskytování výše uvedených služeb se naši zaměstnanci řídí stanovenými standardy kvality sociální péče. Všechny služby jsou seniorům poskytovány s důrazem na individuální přístup a s přihlédnutím k jejich zdravotnímu a psychickému stavu. Dbáme na kontakt s rodinami, v rámci aktivizačních činností připravujeme pro naše seniory kulturní a zájmové programy.

Zdravotní služby

Poskytujeme nepřetržitě nezbytné zdravotní služby a to prostřednictvím našich zdravotních sester a minimálně jedenkrát týdně provádí náš smluvní lékař zhodnocení zdravotního stavu našich klientů. Mimo tuto péči zajišťujeme také péči odborných lékařů, zejména neurologa, psychiatra, diabetologa apod.

Lékař zařízení

Senior dům Beránek není zdravotnické zařízení, proto nemá zajištěnou přítomnost lékaře 24 hodin denně.
Do zařízení dochází externí praktický lékař MUDr. Martin Hrubý. Lékařské návštěvy probíhají 1x týdně, zpravidla ve středu.
Nepřetržitá zdravotní péče je zajišťována zdravotní sestrou. Při nástupu klienta do zařízení se automaticky klient registruje k obvodnímu lékaři zařízení.
Výjezdy v podobě lékařských kontrol, návštěv u odborných lékařů, rehabilitace atd. zajišťuje zařízení.
Pokud by klient vyžadoval ponechání si svého obvodního lékaře, bude na klientovi či rodinně, aby pravidelně zajišťovali a dováželi potřebné léky, inkontinentní pomůcky, zajišťovali kontroly, apod. Z pohledu zajištění kvalitní zdravotní péče ale tento způsob nedoporučujeme.

Ubytování

Senior dům Beránek disponuje kapacitou 75 lůžek, 2lůžkové se sociálním zařízením a 2lůžkové se sdíleným sociálním zařízením. Pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi s antidekubitními matracemi, barevným televizorem, ledničkou, bezpečnostním boxem a koupelnou se sprchou a WC. Každý Klient má možnost přinést si s sebou do svého pokoje vlastní nábytek (množství je limitováno rozměry pokoje). Každý klient má k dispozici signalizační zařízení, kterým jsou v případě potřeby přivoláni zaměstnanci. Všechny pokoje jsou vybaveny detektorem kouře, napojeným na EPS (Elektrická Požární Signalizace).
Základní vybavení pokoje se skládá z postele, nočního stolku, lampičky, menších úložných prostorů (šuplata, poličky), velké šatní skříně, stolku a židle. Nadstandartně je každý pokoj vybavený vestavěnou lednicí a televizorem. Sociální zařízení je součásti pokoje. Klient si může pokoj dovybavit vlastním drobným nábytkem, květinami, obrázky, fotografiemi, nebo třeba oblíbeným křeslem, dekou, či polštářem. Vlastní elektroniku, popř. jiná elektrická zařízení klient může používat pouze se souhlasem vedení Senior domu Beránek.

Stravování

Domov Beránek je vybaven vlastní kuchyní, ve které se pro klienty připravuje strava 5x denně, sedm dní v týdnu. Pro klienty s diabetes je k dispozici i druhá večeře. Při přípravě pokrmů je zohledňována šetřící a diabetická strava. Na složení jídla dohlíží zdravotní úsek domova i nutriční poradce. Veškeré pokrmy jsou klientům roznášeny na jejich pokoje, za příznivého počasí i na terasu, při slavnostních příležitostech také do společenské místnosti. Případná dopomoc se stravováním je samozřejmostí.
Pokud máte v úmyslu svým blízkým přinést potraviny, konzultujte, prosíme, jejich vhodnost se zdravotním úsekem našeho domova (zdravotní sestry). Ochráníte je tak před případnými zdravotními komplikacemi.

Aktivizační pracovnice

Aktivizační pracovnice vyplňují volný čas klientům. Aktivizační programy probíhají ve dvou rovinách, a to skupinově a individuálně. Skupinová aktivizace probíhá v dopoledních hodinách cca od 10:00, kdy probíhá cvičení v kruhu a chůze. Poté následuje blok aktivizačních programů jako jsou ruční práce, předčítání knih, hraní společenských her, trénování paměti, sledování filmů. Odpolední blok probíhá cca od 15:00 hodiny. U klientů, kteří jsou imobilní probíhají individuální návštěvy na pokojích. Aktivizace probíhá dle přání klienta. Pro naše klienty se snažíme zajišťovat pravidelné kulturní akce v podobě různých koncertů, tanečních vystoupení a přednášek. Zajištěny jsou i pravidelné návštěvy kněze.

Kadeřnické služby, manikúra, pedikúra

Do zařízení pravidelně dochází kadeřnice, manikérka/pedikérka. Služby jsou zajišťovány na přání klienta, popřípadě se souhlasem klientka nebo jeho rodiny, popř. podle uvážení pečujícího personálu. Tyto služby si každý klient hradí samostatně ze svého účtu podle toho, jaké služby a kolikrát v měsíci využil.

Vstup zvířat do domova

Do Senior domu je zakázán vstupu se zvířaty, abychom zajistili čisté a hygienické prostředí pro naše klienty. Výjimku tvoří speciálně vycvičení psi, navštěvující domov za účelem Canisterapie klientů.