Sociální služby

Senior dům Beránek poskytuje standardní sociální a zdravotní služby v rozsahu stanoveném zákonnými předpisy, které tuto oblast upravují. Jedná se zejména o tyto základní činnosti:
 1. poskytnutí ubytování,
 2. poskytnutí stravy,
 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 6. sociálně terapeutické činnosti,
 7. aktivizační činnosti,
 8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
V rámci poskytování výše uvedených služeb se zaměstnanci řídí stanovenými standardy kvality sociální péče. Všechny služby jsou seniorům poskytovány s důrazem na individuální přístup a s ohledem na jejich zdravotní a psychický stav. Dbá se na kontakt s rodinami. V rámci aktivizačních činností jsou připravovány pro klienty kulturní a zájmové programy.

Zdravotní služby

Zařízení Beránek poskytuje klientům nepřetržitou základní ošetřovatelskou a zdravotní péči 24 hodin denně, kterou vyžaduje zdravotní stav každého jednotlivého klienta. Zdravotní péči indikuje smluvní lékař zařízení, který minimálně jedenkrát týdně provádí zhodnocení zdravotního stavu našich klientů. Mimo tuto péči zajišťujeme také péči odborných lékařů, zejména neurologa, psychiatra, diabetologa apod. Zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění klienta.

Lékař zařízení

Senior dům Beránek není zdravotnické zařízení, proto nemá zajištěnou přítomnost lékaře 24 hodin denně. Do zařízení dochází externí praktický lékař MUDr. Radek Cvrček. Lékařské návštěvy probíhají zpravidla 1x týdně. Nepřetržitá zdravotní péče je zajišťována zdravotní sestrou.
Klient bude po svém nástupu do zařízení registrován u smluvního lékaře zařízení. To znamená, že se podrobí vstupní prohlídce a dále využívá jeho péči.
Zůstane-li klient registrován u svého praktického lékaře, zajišťuje si lékařské ošetření, vyšetření, medikaci, léky, sanitní lístky sám nebo s pomocí svých blízkých. V tomto případě je klient povinen si zajistit a předat vrchní sestře výpis ze své zdravotnické dokumentace včetně medikace a zajistit průběžné informování o změně svého zdravotního stavu či medikace. Z pohledu zajištění kvalitní zdravotní péče však tento způsob nedoporučujeme.
Pokud lékař zařízení uzná nárok na sanitu, je klient na odborná vyšetření k odborným lékařům odesílán sanitním vozem v doprovodu zaměstnance zařízení nebo svých blízkých.

Ubytování

Budova domova Beránek je novostavbou domu z roku 2014 se třemi nadzemními podlažími s výtahem, situovanou v historickém centru města Úpice. Senior dům Beránek disponuje vstupní halou s recepcí, společenskou místností a velkou venkovní terasou. V suterénu domova je k dispozici prostorná jídelna s vlastní kuchyní. Součástí domova je také vlastní prádelna. Díky Spolku Beránek disponuje Senior dům Beránek také odděleným prostorem, původně fungujícím jako cukrárna U Johanesů. Tento prostor je určen pro společenské a kulturní akce našich klientů. Můžete jej též využít třeba pro společnou, rodinnou oslavu narozenin či výročí.
Náš domov má kapacitu 75 lůžek v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s vlastním či sdíleným sociálním příslušenstvím. Koupelny a WC jsou bezbariérové. Klienti bydlí v pokojích, které jsou vybavené dle standardů zařízení.

K základnímu vybavení patří:
 • polohovací postel s antidekubitní matrací,
 • noční stolek k lůžku,
 • lampička,
 • běžný stolek a židle,
 • šatní skříň,
 • menší úložné prostory (šuplíky, poličky),
 • televize,
 • vestavěná lednice,
 • případně další speciální vybavení důležité pro uspokojování potřeb našich klientů.

Klient má možnost si svůj soukromý prostor zařídit dle svého uvážení tak, aby se v něm cítil dobře s přihlédnutím na prostorové možnosti pokoje. Klient si tak pokoj může dovybavit vlastním drobným nábytkem, květinami, obrázky, fotografiemi nebo třeba oblíbeným křeslem, dekou či polštářem. Vlastní elektroniku, popř. jiná elektrická zařízení, klient může používat pouze se souhlasem vedení Senior domu Beránek.

Každý klient má k dispozici signalizační zařízení, kterým jsou v případě potřeby přivoláni zaměstnanci. Všechny pokoje jsou vybaveny detektorem kouře napojeným na EPS (Elektrická Požární Signalizace).

Stravování

Stravování v Senior domu Beránek se poskytuje v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem na věk a aktuální či dlouhodobý zdravotní stav (dieta) klienta a je nedílnou součástí služby. Strava se připravuje ve vlastní kuchyni a jídlo se podává pětkrát denně, diabetikům šestkrát denně. Poradenskou a edukační činnost ke způsobu stravování zajišťuje nutriční poradce zařízení. O dietním stravování nebo zvláštní úpravě pokrmů (mletá či rozmixovaná strava, příp. PEG) rozhoduje vrchní sestra (či sloužící sestra) na základě pokynů ošetřujícího lékaře.

Strava je klientům podávaná zpravidla v jejich pokojích pomocí jídlonosičů (tabletů). Svačiny mohou klientům být podávány ve společenské místnosti či na terase. Nápoje jsou klientům k dispozici 24 hodin denně. Případná dopomoc se stravováním je samozřejmostí.

Pokud máte v úmyslu svým blízkým přinést potraviny, prosíme, abyste jejich vhodnost konzultovali se zdravotním úsekem našeho domova (zdravotními sestrami). Ochráníte tak své blízké před případnými zdravotními komplikacemi.

Aktivizační činnosti

Aktivizační pracovnice vyplňují volný čas klientům. Aktivizační programy probíhají ve dvou rovinách, a to skupinově a individuálně. Skupinová aktivizace probíhá v dopoledních hodinách cca od 9:30, kdy probíhá cvičení v kruhu a chůze. Poté následuje blok aktivizačních programů, jako jsou ruční práce, předčítání knih, hraní společenských her, trénování paměti, sledování filmů apod. Odpolední blok probíhá cca od 14:00. Probíhají i individuální návštěvy na pokojích. Aktivizace probíhá dle přání klienta.
Pro naše klienty se navíc snažíme zajišťovat pravidelné kulturní akce v podobě různých koncertů, tanečních vystoupení a přednášek. Zajištěny jsou i pravidelné návštěvy kněze. Od jara do podzimu také organizujeme výlety.

Kadeřnické, holičské, pedikérské služby

Kadeřnické, holičské, pedikérské služby v zařízení pravidelně zajišťují externí pracovníci, kteří do zařízení docházejí. Služby jsou zajišťovány na přání klienta, popřípadě s jeho souhlasem, souhlasem jeho rodiny nebo dle uvážení pečujícího personálu. Tyto služby si každý klient hradí samostatně ze své depozitní (peněžní) karty v závislosti na tom, jaké služby a kolikrát v měsíci využil.

Vstup zvířat do domova

Do Senior domu Beránek je zakázán vstup se zvířaty z důvodu zajištění čistého a hygienického prostředí pro naše klienty. Výjimku tvoří speciálně vycvičení psi navštěvující domov za účelem Canisterapie a zvířata, která jsou součástí aktivizačních programů a besed.