Vnitřní oznamovací systém

„Senior dům Beránek s.r.o., IČO: 7266138 (dále „povinný subjekt“), v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zřídil vnitřní oznamovací systém, do kterého lze učinit podání v souladu s výše uvedeným zákonem.

Jedná se o interní kanál pro oznámení o možném protiprávním jednání. Oznámení se přijímá od fyzických osob, vyjma těch, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Podání lze učinit k Příslušné osobě, kterou byla stanovena Mgr. Ludmila Hampelová, a to osobně, na e-mail: oznameni@sdbu.cz
nebo na telefonu +420 777 735 601.

Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení a o způsobu jeho vyřízení v zákonných lhůtách.
Více informací lze dohledat na: https://oznamovatel.justice.cz