Základní cena pobytu v domově pro seniory „Beránek“, platná za běžný kalendářní měsíc:

cena dohodou

(standardní dvojlůžkový pokoj s vlastním či sdíleným sociálním příslušenstvím, vybavený polohovatelnou postelí, televizí, šatní skříní a komodou, dále nočním stolkem na osobní věci)
Ve smyslu příslušných ustanoveních zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění (zákon o sociálních službách) a právních předpisů jej doplňujících se uvedené „základní cena“ sestává z následujících položek:

  1. příspěvek na dorovnání skutečných nákladů – dle dohody
  2. doplatek za nadstandard – dle dohody

Cena za ubytování

zahrnuje zejména: nocleh, úklid, praní a drobné opravy osobního i ložního prádla a ošacení, žehlení a to včetně energií a personálního zabezpečení.

Cena za stravu

zahrnuje zejména: stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a to v rozsahu pěti jídel denně
(u diabetes šesti jídel denně), a to včetně energií a personálního zabezpečení.

Cena na dorovnání skutečných nákladů

zahrnuje zejména: zajištění sociálně terapeutických činností, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí a zajištění dalších úkonů vycházejících z platných právních předpisů a to včetně energií, použitého materiálu a personálního zabezpečení.

Cena za nadstandard

zahrnuje zejména umístění na samostatném pokoji.
Další péče:

Ošetřovatelská péče

(pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím) je hrazena z přiznaného příspěvku na péči. Tento příspěvek, dle zákona o sociálních službách náleží v celé výši sociálnímu zařízení, tj. domovu pro seniory „Beránek“ a to ode dne nástupu do zařízení.

Zdravotnická péče

(podávání léků, ošetřování, měření tlaku, glykemická měření atp.) je hrazena ze zdravotního pojištění, tj. příslušnými zdravotními pojišťovnami. Výjimku tvoří nákup léků či zdravotních preparátů. Zdravotní pomůcky jsou hrazeny či poskytovány dle individuálních dispozic. Senior dům Beránek má nasmlouvaného obvodního lékaře (s pravidelnými návštěvami) a dále také psychiatrického lékaře (návštěvy po předchozím objednání).

Fakultativní služby

(kadeřnické služby, pedikúra-manikúra apod.) jsou hrazeny z peněžní karty (tzv. kapesné) uživatele domova pro seniory „Beránek“. Stejně tak jsou hrazeny drobné nákupy (potraviny, drogerie apod.).