Základní cena pobytu v Senior domu Beránek, která je platná za běžný kalendářní měsíc:

Cena dohodou

Ve smyslu příslušných ustanoveních zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění (zákon o sociálních službách) a právních předpisů, které jej doplňují, se uvedená „základní cena“ sestává z následujících položek:

 1. příspěvek na dorovnání skutečných nákladů – dle dohody,
 2. doplatek za nadstandard – dle dohody.

Cena za ubytování

Cena za ubytování zejména zahrnuje:
 • nocleh,
 • úklid pokoje, který klient obývá,
 • úklid společných prostor,
 • praní a žehlení osobního a ložního prádla včetně drobné opravy poškozeného prádla,
 • opravu označení osobního prádla,
 • režijní náklady na elektrickou energii, vodné a stočné, topení apod.

Cena za stravu

Cena za stravu zejména zahrnuje:
 • náklady na potraviny (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře a druhá večeře „diabetes“)- strava 5x denně (u diabetiků 6x denně),
 • režijní náklady za elektrickou energii, vodné a stočné,
 • mzdy personálu kuchyně apod.

Cena na dorovnání skutečných nákladů

Cena na dorovnání skutečných nákladů zahrnuje zejména zajištění sociálně terapeutických činností, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí a zajištění dalších úkonů vycházejících z platných právních předpisů. Cena je včetně energií, použitého materiálu a personálního zabezpečení.

Cena za nadstandard

Cena za nadstandard zahrnuje zejména umístění na samostatném pokoji.
Další péče:

Pečovatelská péče

Ošetřovatelská péče zahrnuje zejména:
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Ošetřovatelská péče je hrazena z přiznaného příspěvku na péči. Tento příspěvek, dle zákona o sociálních službách, náleží v plné výši sociálnímu zařízení, tj. domovu pro seniory, a to ode dne nástupu do zařízení.

Zdravotnická péče

Zdravotnická péče zahrnuje zejména:
 • podávání léků,
 • ošetřování,
 • měření tlaku,
 • glykemická měření,
 • rehabilitace,
 • a mnohé další.
Zdravotnická péče je hrazena ze zdravotního pojištění klienta, tj. příslušnými zdravotními pojišťovnami. Výjimku tvoří nákup léků či zdravotních preparátů. Zdravotní pomůcky jsou hrazeny či poskytovány dle individuálních dispozic. Senior dům Beránek má nasmlouvaného obvodního lékaře (s pravidelnými návštěvami) a dále také psychiatrického lékaře (návštěvy po předchozím objednání).

Fakultativní služby

Fakultativní služby zahrnují zejména kadeřnické služby a pedikúru/manikúru. Tyto služby jsou hrazeny z peněžní karty (tzv. kapesného) uživatele domova. Stejně tak jsou hrazeny drobné nákupy (potraviny, drogerie apod.).