Senior dům Beránek s.r.o. – poskytovatel sociálních služeb

Naše společnost byla založena relativně nedávno, a to 3. 7. 2018, výhradně za účelem poskytování sociálních služeb. Tyto služby oficiálně poskytujeme od 1. 9. 2018. Důvodem bylo převzetí Domova pro seniory Beránek od původního provozovatele, kterým byl SPOLEK SENIOR KLUB MMJ. Domov sídlí v budově, která byla nově postavena v roce 2014, původně jako hotel s rozsáhlou terasou.

Registrace

Registrace poskytovatele sociálních služeb je proces vedený na základě zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, kdy žadatel pro registraci musí předložit správnímu orgánu, tedy Odboru sociální péče Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, množství dokumentů a osvědčení, které prokazují jeho způsobilost poskytovat sociální služby v souladu se všemi souvisejícími právními předpisy. Abychom se stali řádným poskytovatelem, absolvovali jsme zmíněný proces registrace. Tu jsme získali 23. 8. 2018 na základě rozhodnutí Odboru sociálních věcí pod č. j. KUKHK-23418/SV/2018/Aj/SOCRE/62-17. Od data 1. 9. 2018 jsme tedy, na základě registrace s identifikátorem č. 2026338, oprávněni poskytovat pobytové sociální služby v domově pro seniory.

Zařízení a typ sociální služby

Na základě registrace poskytujeme sociální služby v zařízení sociální péče – domov pro seniory (§ 49 zák. č. 108/2016 Sb.). Poskytujeme tedy pobytové sociální služby v souladu s § 33 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění seniorům od 63 let věku a to občanům z celé ČR, zejména pak z Královéhradeckého kraje.