Elektronický rezervační systém „Návštěvy Beránek“


  • Návštěvních termínů je šest v každém pracovním dni, po třech u každého ze dvou stolů denně. V počáteční fázi provozu (pilotní provoz) lze rezervovat termín pouze na týden dopředu
  • Začněte kliknutím na políčko VYTVOŘIT REZERVACI. V druhém kroku zvolte službu, vyberte z políček „Návštěva stůl 1“ nebo „Návštěva stůl 2“. Pod oběma políčky se otevře aktuální kalendář, kde na pravé straně jsou tři termíny, ve kterých lze návštěvu realizovat.
  • Pokud lze objednat alespoň jeden časový termín v určitém datu, pak tento den je zvýrazněný modrou barvou. Totéž platí o časových termínech.
  • Pokud nenajdete hledaný volný termín pod políčkem „Návštěva stůl 1“, můžete zkusit druhou možnost „Návštěva stůl 2“ (nebo obráceně). Pro návrat zpět do tohoto menu (Zvolte službu) klikněte na nápis Služba Návštěva stůl 1 (nebo stůl 2), který se nachází nad tabulkou s kalendářem. Následně postupujte stejně – vybírejte z termínů zvýrazněných modrou barvou.
  • Po výběru volného termínu (data i hodiny) vyplňte své jméno a příjmení a do poznámky uveďte osobu, kterou hodláte navštívit. Dále vyplňte telefon a E-mail, na který chcete dostat potvrzovací SMS zprávu o tom, že Vaše rezervace je platná. Po vyplnění všech potřebných údajů klikněte na tlačítko VYTVOŘIT REZERVACI.

Důležité upozornění!

K tomu, aby se za týden mohlo vystřídat co nejvíce návštěv a mohli jsme tak uspokojit potřeby co největšího počtu našich klientů, můžete se k jednomu klientovi přihlásit na návštěvu max. jedenkrát za týden. Žádáme tedy o dodržování této ohleduplnosti vůči ostatním zájemcům o návštěvu. V případě nedodržení tohoto principu může být návštěva zamítnuta, resp. termín návštěvy nebude potvrzen kladně.