Průběh přijetí do domova Beránek

K přijetí do zařízení Senior dům Beránek je třeba splnit podmínku důchodového věku, tedy 63 let a dále do zařízení doručit vyplněnou žádost o přijetí. Součástí Žádosti o umístění je aktuální lékařská zpráva. Žádost musí být podepsána výhradně žadatelem, případně soudem určeným opatrovníkem. Formulář k žádosti o přijetí je možné si vyzvednout osobně v zařízení „Beránek“, lze jej zaslat e-mailem, případně se dá vytisknout či „stáhnout“ přímo z internetových stránek – odkaz Žádost o přijetí. V každém případě je výhodné nejdříve kontaktovat sociálního pracovníka zařízení, a to buďto telefonicky či e-mailem – odkaz Kontakt
K žádosti o přijetí se dále přikládá lékařská zpráva, kterou zpravidla vystaví Obvodní lékař žadatele, popřípadě lékař ze zařízení, ve kterém se aktuálně žadatel nachází např. zdravotnické zařízení atp. Důvodem toho je skutečnost, že k možnosti přijetí musí své stanovisko vyslovit praktický lékař zařízení. Ten posoudí především, zda je zařízení Beránek schopné zajistit všechny potřeby žadatele vzhledem k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu.
V případě kladného lékařského stanoviska přichází na řadu sociální šetření. Forma a možnosti provést sociální šetření se domlouvá s kontaktní osobou uvedenou na žádosti, popřípadě se zařízením, kde se žadatel nachází. Cílem sociálního šetření je základní seznámení se s žadatelem a zjištění podstatných informací o něm. Zjišťují se především jeho schopnosti postarat se o svoji osobu v základních oblastech lidského života. Sociální šetření realizují sociální pracovníci zařízení.
O odmítnutí žadatele obdrží kontaktní osoba žadatel písemné či telefonické stanovisko. V případě kladného výsledku sjednává sociální pracovník další postup, vedoucí k nástupu žadatele do zařízení.
Smluvní dokumenty jsou zpravidla uzavírány při nástupu klienta do zařízení. Získané písemné informace o zájemci jsou v rámci GDPR pečivě uschovány.
Celý proces přijetí může trvat 2-3 týdny, kdy tuto lhůtu limituje zejména dodání všech potřebných dokumentů. V případě zaplněné kapacity zařízení bude žádost zařazena do pořadníku a žadatel bude kontaktován v nejbližším možném termínu po uvolnění místa.