Návštěvy zrušeny

Halloween
Halloween
27. 10. 2021
Farář Tomáš Karel
Dušičkové setkání s panem farářem
8. 11. 2021
Halloween
Halloween
27. 10. 2021
Farář Tomáš Karel
Dušičkové setkání s panem farářem
8. 11. 2021

Vážené dámy, vážení pánové,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, která se rapidním tempem zhoršuje, jsme nuceni zrušit návštěvy klientů zařízení Beránek, a to počínaje dnem 6.11.2021 do odvolání. Toto omezení se týká i vycházek klientů mimo prostor domova. Předpokládáme, že všeobecné informace o počtech nakažených znáte ze sdělovacích prostředků. 

U klientů, kteří mají opatrovníka či jsou v terminálním stavu jsme krátkou návštěvu ochotni připustit, ovšem za předpokladu, že navštěvující osoba předloží aktuální negativní test (dle stávajících státních nařízení). Podmínka testu se týká i osob plně očkovaných.

Nemůžeme si dovolit ohrozit chod domova Beránek natož pak zdraví klientů i zaměstnanců. Jistě víte, že i plně očkovaní lidé mohou onemocnění COVID-19 dostat i roznášet mezi ostatní.

Pevně věříme, že naše počínání pochopíte jako logické a oprávněné.

S pozdravem
Senior dům Beránek s.r.o., Jan Štefka – ředitel domova