Pálení čarodějnic

První jarní narozeninová oslava
30. 3. 2022
Druhá jarní narozeninová oslava
1. 5. 2022
První jarní narozeninová oslava
30. 3. 2022
Druhá jarní narozeninová oslava
1. 5. 2022

Podoba pálení čarodějnic na počátku 21. století si zachová řadu rysů pocházejících z minulosti, zároveň však došlo k řadě změn. Odlišná je především funkce, původní sociální, ochranný a náboženský význam byl nahrazen funkcí zábavnou a společenskou.

Naše čarodějnice nakonec upáleny nebyli, ale za to klienti si to moc užili. Nasáli první sluneční paprsky a ještě k tomu si dali buřtíky.