Pálení čarodějnic

První jarní narozeninová oslava
30. 3. 2022
Druhá jarní narozeninová oslava
1. 5. 2022

Podoba pálení čarodějnic na počátku 21. století si zachová řadu rysů pocházejících z minulosti, zároveň však došlo k řadě změn. Odlišná je především funkce, původní sociální, ochranný a náboženský význam byl nahrazen funkcí zábavnou a společenskou.

Naše čarodějnice nakonec upáleny nebyli, ale za to klienti si to moc užili. Nasáli první sluneční paprsky a ještě k tomu si dali buřtíky.