Roztančíme seniory

Lednové ledové psí dny
Lednové ledové psí dny
24. 1. 2022
Poděkování za darování elektrického invalidního vozíku
Poděkování za dar
25. 1. 2022
Lednové ledové psí dny
Lednové ledové psí dny
24. 1. 2022
Poděkování za darování elektrického invalidního vozíku
Poděkování za dar
25. 1. 2022

Ano, toto je náš cíl do budoucna. 

Musíme pokorně přiznat, že to není úplně náš nápad, ale nechali jsme se inspirovat nahrávkou, kterou jsme zahlédli na YouTube. Zde jsme viděli seniory, kteří „tančí“ v sedě na židlích a hned jsme si uvědomili, že této aktivity se mohou zúčastnit i ti, kteří se již hůře pohybují a že se jedná o věc hodnou následování. Od myšlenky k realizaci byla krátká cesta. 

Paní ergoterapeutka na společenské místnosti zapnula projektor a klienti Senior domu Beránek se pustili do „tančení“. Počátečním vzorem jim byla nahrávka na YouTube.

Tím to ale neskončí. 

Senioři mají v úmyslu sestavit vlastní vystoupení, pečlivě ho natrénovat, poté nahrát a zveřejnit na webu Senior domu Beránek a samozřejmě i na YouTube.

Máte se na co těšit!