Společenský program

Věříme, že pranostiky nelžou
Věříme, že pranostiky nelžou
16. 9. 2021
Králík Karlík
Nový obyvatel Senior domu Beránek
20. 9. 2021

20. 9. – Návštěva faráře v 10.00 hod.

21. 9. – Tvořivá dílnička

22. 9. – Cvičení a předčítání, oslava narozenin od 14.00 hod. 

23. 9. – Stolní hry 

24. 9. – Cvičení a muzikoterapie s hudebními nástroji

Změna programu dle počasí vyhrazena.