Volby do Poslanecké sněmovny České republiky 2021

Přednáška na téma pyramidy v Bosně
11. 10. 2021
Barvy podzimu
Barvy podzimu
15. 10. 2021
Přednáška na téma pyramidy v Bosně
11. 10. 2021
Barvy podzimu
Barvy podzimu
15. 10. 2021
zobrazit vše

Volby do Poslanecké sněmovny České republiky 2021

Volby do Poslanecké sněmovny České republiky proběhly také v Senior domu Beránek. Klienti s trvale přihlášeným pobytem obdrželi volební lístky s předstihem do domova. Klienti, mající trvalé bydliště mimo domov, kteří projevili zájem o účast na volbách v domově, byli zapsáni do zvláštního seznamu voličů tak, aby mohli odvolit a volební lístky jim byly předány v den voleb.

Je samozřejmé, že několik obálek s volebními lístky měli klienti k dispozici k nahlédnutí, aby se mohli v klidu předem rozhodnout, které straně či koalici dají hlas. Ve součinnosti s Městským úřadem v Úpici bylo vše připraveno a volby hladce proběhly ve společenské místnosti volbou do přenosné urny v sobotu 9. 10. 2021 od 10 hod. 

Klienti, kteří z důvodu svého zdravotního stavu nemohli volit ve společenské místnosti, byli volební komisí navštíveni na pokojích a odvolili tam. Voleb se v Senior domu Beránek zúčastnilo 29,5 % jeho obyvatel.

Závěrem bychom chtěli poděkovat paní matrikářce a členkám volební komise, které volby v Senior domu Beránek připravily a následně s personálem domova i zrealizovaly, za vzorovou spolupráci.