Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Pečení štrúdlů
Pečení štrúdlů
21. 10. 2021
Člověče, nezlob se!
Co je to za hru?
25. 10. 2021
Pečení štrúdlů
Pečení štrúdlů
21. 10. 2021
Člověče, nezlob se!
Co je to za hru?
25. 10. 2021
zobrazit vše

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Omlouváme se za další komplikace, které nastaly v realizaci návštěv uživatelů sociální služby domov pro seniory v Senior domu Beránek s.r.o. Příčinou je současné šíření onemocnění COVID-19 a s tím související aktuálně vydaná vládní nařízení.

Návštěvy uživatelů sociálních služeb musí i nadále prokazovat svoji bezinfekčnost. Prokázat bezinfekčnost mohou návštěvy uživatelů sociálních služeb:

  • potvrzením o dokončeném očkování,
  • dokladem o prodělání onemocnění COVID-19 do 180 dnů od prvního pozitivního testu,
  • platným negativním RAT antigenním testem nebo RT PCR testem.

Povinnost prokázání bezinfekčnosti se od 1. 11. 2021 nevztahuje na děti do 12 let.

Obracíme se na Vás – rodinné příslušníky a osoby blízké klientů Senior domu Beránek s.r.o. s aktuální informací o úhradě vyšetření návštěv uživatelů sociálních služeb na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím RAT antigenních testů z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

S účinností od 1.11.2021 se úhrada testování z prostředků veřejného zdravotního pojištění provádí pouze u:

a) osoby do dovršení 18 let věku

b) osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění COVID-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), 

c) osoby očkované proti onemocnění COVID-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat.

Pro shrnutí a úplnou informaci je třeba uvést:

  • u antigenních testů se platnost potvrzení o bezinfekčnosti zkracuje z 72 hod. na 24 hod. a u testů provedených metodou RT-PCR ze sedmi dnů na tři dny,
  • Senior dům Beránek s.r.o. není poskytovatelem zdravotních služeb, který provádí vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím RAT antigenních testů, nemá možnost provádět antigenní testy pro návštěvy uživatelů sociální služby domov pro seniory z prostředků veřejného zdravotního pojištění (s výjimkami viz výše), ale ani komerčně – za úplatu,
  • je na návštěvníkovi, který prokazuje bezinfekčnost prostřednictvím testu, aby předložil platné potvrzení 15 minut před plánovanou návštěvou.

V případě dotazů mne prosím kontaktujte na č. tel.:  +420 777 735 601

Zdroj: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Č. j.: MZDR 47828/2020-30/MIN/KAN.

V Úpici dne 24. 10. 2021

Sociální pracovník : JUDr. Radek Sokol