SONS Trutnov a Amálka
Dne 3. 8. 2017 nám zpříjemnila dopoledne paní z organizace SONS v Trutnově. Pohovořila s klienty o činnostech a aktivitách, o životě nevidomých a slabozrakých, na ukázku přivezla i několik kompenzačních pomůcek. Největší úspěch měly asi společenské hry – zvukové a hmatové pexeso, domino a hlavně vodící pes Amálka.