Stacionář mezi mosty v Trutnově
Mnoho nádherných písniček zpívaných od srdce a s radostí potěšilo naše babičky a dědečky. Velké poděkování patří paní Evě Menclové a Bc. Ladislavu Junovi, pracovníkům Stacionáře mezi mosty v Trutnově za jejich nastudování a ochotu přijet sem k nám.